Skip to main content

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Joomla Cursussen deze informatie steeds zoveel mogelijk volledig, nauwkeurig en actueel probeert te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden diensten en producten altijd en tegen de aangeboden voorwaarden beschikbaar zijn.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Joomla Cursussen onder voorbehoud van spellings- en programmeerfouten. Joomla Cursussen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten en er worden geen overeenkomsten gesloten op basis van dergelijke fouten. Joomla Cursussen neemt geen verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op Joomla Cursussen.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze materialen berusten bij Joomla Cursussen. Met uitzondering van de meeste foto's die onder de Creative Commons licentie van Pexels, Pixabay en Unsplash zijn gelicenseerd.

Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren, (verder) te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joomla Cursussen, behoudens eventuele afwijkingen in dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij anders aangegeven voor specifieke materialen.

Links naar andere websites

De sites die op deze website als link zijn opgenomen staan niet onder beheer van Joomla Cursussen en zijn slechts opgenomen voor uw gemak. Joomla Cursussen heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites van derden.

Overige

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.